Eroğlu Şirketler Grubunun  vizyonu toplumun, çevrenin ve tüm insanlığın faydasını gözeten işlere imza atmaktır. Müşterilerinin, ortaklarının ve çalışanlarının yaşam kalitesini arttırmayı kendisine şiar edinen Holding, saygınlığını ve güvenilirliğini ispat eden işler yapmaya devam etmek istemektedir.Eroğlu Şirketler Grubu yüzlerce kişiden oluşan bir kadroyu istihdam etmektedir. İstihdam ettiği kişilerin donanımını ve bilgi düzeyini her geçen gün yükseltmekte olan firma, ekibinden aldığı enerjiyi tüm müşterilerinin hayatlarına fayda sağlayacak şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Eroğlu Şirketler Grubu yaptığı tüm işlerde çevreye ve topluma katkı sağlama amacı vardır. Holding bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu projelerde çevreye fayda sağlamış olup, bundan sonraki projelerde daha geniş bir alanda doğayı korumayı ve çevre bilincini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Bu anlamda enerji, maden ve inşaat gibi sektörlerde toplum tarafından en çok güvenilen ve saygı duyulan firma olma özelliğini daha geniş bir çerçeveye yayma amacı edinmektedir.
Eroğlu Şirketler Grubu üretim teknolojilerini her daim geliştirerek sektörünün öncüsü olduğu gibi, sektör kalitesini de bir adım ileriye taşımayı hedeflemektedir. İnsanlık yararına yapılan her işin toplumu ilerlettiğinin bilincinde olan Holding, önce ülke çapında sonra ise dünya genelinde yenilikçi, öncü ve çağdaş işlere imza atmayı amaçlamaktadır.
Rekabetin ilerlemeye katkı sağladığının farkındalığında olan Eroğlu Şirketler Grubu, rekabet güçlerini yükselterek sürekli entelektüel kapitallerini arttırmak istemektedir. Teknolojinin gücüne inanan Holding en son teknolojik gelişmeleri takip edip yönetim ve üretim kapasitesini yükseltmek ve önce müşterilerinin sonra ise tüm toplumun hayatlarını zenginleştirmek istemektedir.
Eroğlu Şirketler Grubu, faaliyet gösterdiği tüm alanlarında insanların hayatlarına dokunmaktadır. İnsanlık yararına olan işlere imza atan Holding ilçelere, illere ve toplum geneline fayda sağlayan işlere imza atarak ülke sermayesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Eroğlu Şirketler Grubu vizyonu toplumun değerlerine saygı duyarak gelişimini hızlandırmak, çevre değerlerine önem vererek doğaya fayda sağlayacak projeler gerçekleştirmek ve saygınlığını koruyarak liderlik vasıflarını hayatları güzelleştirmek